AjankohtaistaYhdistysOpiskeluFukseilleTapahtumatLiikuntaLuuppiSanomatYritysyhteistyöYhteystiedotKokoukset
In English
Opiskelu
Yleistä
Opintosuunnat
Tenttiarkisto
Työpajat
Yhteystiedot

Opintosuunnat

Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi

Matematiikan ja tilastollinen data-analyysi koulutusohjelmassa voi erikoistua neljään eri pääaineeseen kandidaattiohjelmassa. Koulutusohjelmassa erikoistutaan yleensä ensimmäisen vuoden aikana joko matematiikkaan tai tilastolliseen data-analyysiin. Opintopolut on suunniteltu johtamaan vastaaviin maisteriopintojen opintosuuntiin matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkielisiin Statistical Data Analytics -maisteriopintoihin.

Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin opintokoordinaattorin tavoittaa osoitteesta mtt-studies.tau@tuni.fi. Opintokoordinaattoria voi lähestyä esimerkiksi opiskelijavalinnoista tai opintojen hyväksilukemisesta. Opintokoordinaattori koordinoi tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyötä, opintojen ohjausta sekä hoitaa ohjelmiin liittyviä opintohallinnollisia tehtäviä.

Matematiikan opintopolku

Matematiikan opiskelija oppii tuntemaan matematiikan keskeisiä osa-alueita, abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Matematiikan opiskelu eroaa paljon lukion matematiikan opiskelusta.

Matematiikan kandidaattiohjelmassa on kolme opintopolkua

  • Matematiikka
  • Matematiikan aineenopettaja
  • Tietotekniikan matematiikka
Matematiikan maisteriopinnoissa on samat kolme opintosuuntaa

Matematiikka

Matematiikan linjalla kandidaatin opinnot eroavat pääasiassa siten, että matematiikan aineopintoja on käytävä enemmän. Muuten vapaasti valittavilla opinnoilla pystyy rakentamaan vapaasti ja helposti oman näköisensä kandidaatin opinnot.

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä.

Matematiikan aineenopettaja

Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriopintoihin täytyy sisällyttää opettajan pedagogiset opinnot ja toisen opetettavan aineen opinnot. Valmistuessaan aineenopettajan opintosuunnalta ns. ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietojenkäsittelytieteet. Valmistuneet matematiikan aineenopettajat voivat toimia matemaattisten aineiden opettajina peruskoulussa, lukiossa tai muussa oppilaitoksen opetuksessa.

Lisätietoja aineenopettajan pedagogisista opinnoista

Toisen opetettavan aineen sijasta opiskelija voi suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) ja saada kaksoiskelpoisuuden matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan tehtäviin. Opintoihin on erillinen haku.

Tietotekniikan matematiikka

Tietotekniikan matematiikan opintopolkuun kuuluu 80 op pakollisia tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Siihen myös suositellaan käyvän tietojenkäsittelytieteen lisäopintoja.Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan kautta opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan painottamalla erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa.

Tilastollisen data-analyysin opintopolku

Tilastollisessa data-analyysissä perehdytään teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä näiden tietokonepohjaiseen soveltamiseen.

Tilastollisen data-analyysin opintopolku valitaan ensimmäisenä vuonna, koska se poikkeaa hieman matematiikan opintopolusta. Tilastollisen data-analyysin opintopolkua johtaa Statistical Data Analysis -opintosuunnan maisteriopintonnot ja siitä syystä edellytetään käymään ennalta määrättyjä tietojenkäsittelytieteen kursseja.

Tilastollisessa data-analyysissä on paljon erilaisia urapolkuja. Sivuaineella pystyy vaikuttamaan siihen, mihin haluaa edetä työelämässä. Yleisiä sovellusaloja ja sopivia valinnaisten opintojen aloja ovat talous- ja yhteiskuntatieteet, vakuutustiede, biologia, psykologia, maatalous-metsätiede ja lääketiede.

Tietojenkäsittelytieteet

Tutkinto-ohjelman vastuuopettaja on Hannu-Matti Järvinen ja opintokoordinaattori on Heli Rikala. Opintokoordinaattoria voi lähestyä esimerkiksi opiskelijavalinnoista tai opintojen hyväksilukemisesta. Opintokoordinaattori koordinoi tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyötä, opintojen ohjausta sekä hoitaa ohjelmiin liittyviä opintohallinnollisia tehtäviä. Tietojenkäsittelytieteiden opintokoordinaattorin tavoittaa osoitteesta cs.studies.tau@tuni.fi.

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelu on käytännönläheistä. Opinnot takaavat laajan valmiuden toimia erilaisissa informaatioalojen tehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä.Tietojenkäsittelytieteen työllisyystilanne on hyvä ja se voi jossain tapauksissa hidastaa opintojen suorittamista.

Kandidaattiohjelma

Kaikilla kandidaattitutkinnon aloittavilla on yhteisiä pakollisia opintoja, mutta osa aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista kannattaa valita sen mukaan, mihin maisteriohjelmaan pyrkii. Jo ensimmäisenä vuotena olisi suotavaa miettiä mihi haluaa pyrkiä. Maisteriopintojen suuntautuminen valitaan kuitenkin pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana.

Maisteriopinnot

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tutkitaan tietojenkäsittelytieteeseen liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita sekä välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Maisteriopinnoissa voi hakeutua laskentamenetelmiin ja ohjelmointiin, organisaatioiden tietojärjestelmiin tai tietokantoihin ja tiedonhakuun. Tämä on maisterikoulutus on hyvin laaja ja antaa valmiudet valita opintonsa kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tutkinto on suomenkielinen, mutta suurin osa opinnoista toteutetaan osittain tai kokonaan englannin kielellä.

Master’s degree programme in Computing Sciences

Master’s degree programme in Computing Sciences on syksyllä 2020 alkanut ohjelma, joka yhdistää aiemmat erilliset filosofian maisteri(FM)- ja diplomi-insinööri(DI)-koulutukset saman ohjelman alle. Tutkinto on englanninkielinen, mutta joitakin opintojaksoja ja pro gradun pystyy tehdä suomeksi. Masteriohjelmassa voi tietojenkäsittelyn puolelta suuntautua kolmeen (3) tutkintoon:

kirjaudu
Tunnus:
Salasana:
Muista minut
Unohtuiko salasana?
Yhteistyössä
Kolmiobileet
Exove
Nitor
TEK
Loimu
Insta
Gofore
Eficode
Vincit
Knowit
Solita
Digia
Nokia
Netum
Sofia Digital
Futurice
Luuppi ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Tietosuojaseloste