AjankohtaistaYhdistysOpiskeluTutornetTapahtumatLiikuntaJulkaisutYritysyhteistyöYhteystiedot
In English
Yhdistys
Esittely
Toimiston palvelut
Juhlanauha
Säännöt
Perinneohjesääntö
Hallitus
Hallitukset
Edustajat
Kunniajäsenet
Kattojärjestöt
Kokoukset
Asiakirjoja
Pöytäkirjat
Tietosuojaseloste
Alumnitoiminta

Kattojärjestöt

Tamy

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen monenlaisia palveluja. Jokainen opiskelija on lakisääteisesti ylioppilaskunnan jäsen, sillä ilman jäsenmaksua ei opiskelemaan pääse. Kalliimmaksi Tamyn jäsenyys siis käy niille, jotka sitä eivät käytä.

Tamyn palveluihin kuuluu mm. opiskelijoiden asunnonvälitys, opiskelijakortit, muuttoautovuokraus, lainopillinen neuvonta, aviisi-lehti ja erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Tamy toimii ylioppilastalolla osoitteessa Kauppakatu 10. Talon toisessa kerroksessa sijaitsevat yleis- ja taloustoimisto, puheenjohtajan, sihteeristön ja Yo-talon ohjelmapäällikön työhuoneet sekä Aviisin toimitus. Alakerrassa on legendaarinen Yo-talon klubi, suosittu ja edullinen opiskelijabaari.

Lisätietoa löydät netistä Tamyn sivuilta.

Lisäksi kannattaa seurata Tamyn ilmoitustaulua.

MAL

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset

MAL on akateemisia ammattilaisia edustava ammatillis-aatteellinen järjestö. Se järjestää jäsenistölleen mm. koulutusta, tekee jäsentutkimuksia ja toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ja mikä parasta, jäsenyys on ilmainen kyseenomaisten alojen opiskelijoille.

Lisäksi, MAL toimii Tekniikan Akateemisten Liiton TEKin yhteydessä ja kaikki MAL:n jäsenet ovat myös TEKin jäseniä. TEK puolestaan toimii jäsentensä etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä.

MAL on perustettu vuonna 1961, ja se pyrkii edistämään matemaattis-luonnontieteellistä sivistystä sekä näiden tieteenalojen hyväksikäyttöä ja ammattitaidon arvostusta. Liitto tekee yhteistyötä muiden matemaattis-luonnontieteellisten järjestöjen, kuten MAOL:n ja SFS:n kanssa.

Mitä hyötyä on jäsenyydestä? Jäsenenä saat liiton jäsentiedotteet ja muuta tietoa ajakohtaisista asioista sekä mahdollisuuden osallistua liiton järjestämään toimintaan, kuten koulutustilaisuuksiin, seminaareihin ja ekskursioihin. Saat myös tietoa opiskelijaelämän jälkeisestä ajasta.

MAL:n jäsenenä saat myös TEK:n jäsenedut, jotka ovat opiskelijajäsenelle suurilta osin samat kuin varsinaiselle jäsenelle.

Etuja ovat muun muassa:
  • työsuhteeseen liittyvää lainopillista neuvontaa maksutta
  • tietoa opiskelijoiden toteutuneista harjoittelu- ja lopputyöpalkoista sekä valmistuneiden palkoista
  • opiskelijajäsenet vakuutetaan TEKin vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella opiskeluaikaisten työsuhteiden osalta
  • TEKin kautta TEK-kasko -autovakuutuksen, alennuksia tapaturma-, matka-, koti- sekä henkivakuutuksesta
  • jäsenkortilla monia hyviä jäsenalennuksia erilaisilta yrityksiltä
Lisätietoa löydät netistä järjestöjen kotisivuilta:
Myös Luupin toimistolta voi tulla kysymään lisämateriaalia sekä neuvoja.

TiTOL

TiTOL on IT-alan opiskelijajärjestöjen kattoyhdistys. Lisätietoa löydät netistä TiTOL:n kotisivulta. Myös Luupin toimistolta voi tulla kysymään lisämateriaalia sekä neuvoja.

Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry

Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry laajensi toimintaansa koskemaan fyysikkojen lisäksi matemaatikkoja syksyllä 2016, jolloin Luuppikin päätti yleiskokouksessaan liittyä jäseneksi. SFMO järjestää vuosittain ATK-YTPhen verrattavan Fysikerfest-tapahtuman, toimii yhteistyöjärjestönä alajärjestöilleen ja edistää alajärjestöjensä keskinäisiä suhteita. Lisäksi SFMO toimii kansainvälisen IAPS:in (International Association of Physics Students) kansallisena osastona.

Lisätietoa SFMO:sta

Tietotekniikan liitto

Tietotekniikan liitto, TTL, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Liittoyhteisön jäseninä on 27.000 alan ammattilaista ja 700 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota.

Liiton ja jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä. Erilaiset tapahtumat tarjoavat hyviä tilaisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien luomiseen.

Liiton tutkimustoiminnan tehtävänä on hankkia tietoa tietotekniikka-alan kehityksestä tietoteollisuuden ja tietoyhteiskunnan kehittämisen tueksi ja edistämiseksi. TTL:n omassa tutkimustoiminnassa keskeisiä aihealueita ovat mm. tietoteollisuuden liiketoiminta, ammatti- ja toimialakuva, koulutustarve, ansiotaso sekä työviihtyvyys.

Liittoyhteisön koulutustapahtumista suurimpia ovat syksyisin yhteisöjen johdolle ja tietohallintojohdolle suunnatut Tietotekniikka-päivät ja keväisin järjestettävät IT-ammattilaispäivät, jotka kokoavat osanottajia satamäärin.

TTL ja sen jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan ja palveluistaan verkkosivujen, jäsenlehtien ja alan ammattilehtien välityksellä. Merkittävistä uutisista ja tapahtumista tarjotaan tietoa myös muille medioille.

Tietotekniikan liiton toimisto on Helsingin Kampissa. Tietotekniikan liitolla on toimikuntia ja työryhmiä, jotka ovat asiantuntijoista koostuvia toimielimiä. Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa projekteja ja myöntää tutkimusapurahoja.

Lisätietoa löydät netistä Tietotekniikan liiton kotisivulta.

Specia

SPECIA - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry

Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, joka on perustettu 1950. Akavalla on yli 460 000 jäsentä ja jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Akavaan kuuluu monia ala-ammattijärjestöjä, yhtenä Akavan Erityisalat.

Akavan Erityisalat puolestaan jakautuu vielä useaan alajärjestöön, joista yksi on juuri Specia. Nyt myös tilastotieteen opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä jo opiskeluaikana ammattijärjestöön: Speciaan. Kuten ammattijärjestöt yleensä, myös Specian tehtävänä on ajaa edustamiensa alojen etuja työelämässä.

Opiskelijajäsenyys on ilmainen, jos opiskelu on päätoimista. Opiskelijat makjsavat jäsenmaksua vain sellaisesta työssäolokuukausien palkkatulosta, joka kartuttaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa.

Toisin sanoen, opiskelija maksaa jäsenmaksua sellaisista viikoista, joilla työtunteja kertyy vähintään 18 tuntia, mutta opetustehtävissä toimiville riittää 8 työtuntia / viikko. Jäsenmaksu on 1% bruttopalkasta. Jäsenmaksut voi vähentää verotuksessa. Opiskelijajäseneksi voi liittyä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: www.akavanerityisalat.fi -> Liity jäseneksi -painikkeen alta.

Liittymällä jäsen saa käyttöönsä seuraavat edut:

- akavalainen edunvalvonta
- ansiosidonnainen työttömyysturva
- lakimiespalvelut ja oikeusturvavakuutus
- palkka- ja työsuhdeneuvonta
- apu työelämän ongelmatilanteissa
- ammatillinen edunvalvonta
- ammatilliset ja alueelliset tapahtumat ja verkostot, opiskelijajäsenille opiskelijatapahtumat
- koulutukset jäsenille
- työelämäoppaat, jäsenlehti, nettipalvelut
- tapaturmat- ja matkustajavakuutus
- apurahat
- lomaedut
- yhteistyökumppaneiden ostoedut

Lisää tietoa:

www.specia.fi
www.akavanerityisalat.fi

kirjaudu
Tunnus:
Salasana:
Unohtuiko salasana?
Yhteistyössä
Cybercom
TEK
Accenture
HappyOrNot
HSM
Reaktor
Netum
Sogeti
Academic Work
WayOut-jäsenetu
Bitwise
Studentwork
Provad
Visma
Intopalo
Gofore
Kolmiobileet
Futurice
Remion
Digia
Solita
Vincit
Etteplan MORE
Wapice
Granite
Luuppi ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Tietosuojaseloste