Millainen on tulevaisuuden Luuppi? Tutustu strategiaesitykseen viimeistään nyt!

Tervehdys kaikki luuppilaiset!

Nyt on aika perata strategiatiimin työtä. Tiimi aloitti Luupin strategian valmistelun jo keväällä. Syksyllä jäsenistölle tehtiin kaksi eri kyselyä, toinen fukseille ja toinen vanhemmille luuppilaisille.

Normikyselyyn saatiin huimat 97 vastausta ja fuksikyselyyn 52 vastausta. Kyselyn tarkoitus oli tukea Luupin strategian tekemistä ja vahvistaa yhteistä näkemystä tulevasta sekä nykytilasta. Positiiviseksi yllätykseksi strategiatiimin ajatukset eivät merkittävästi poikenneet jäsenistön näkemyksistä, joten tiimi oli jo valmiiksi suhteellisen kartalla asioista.

Seuraavat asiat nousivat esiin erityisesti kyselystä: yhdenvertaisuus, edunvalvonnan näkyvyys, toimitilat sekä luuppilaisten avoimuus ja yhteisöllisyys.

Kyselyn tuloksista on tehty koonti, joka löytyy täältä. Avoimet kysymykset on perattu ja niistä on poimittu merkittävimmät asiat. Avoimia kysymyksiä ei tulla julkaisemaan tunnistettavuuden vuoksi, mutta niistä voi kysyä tarkemmin strategiatiimiltä.

Strategian hyväksyy yhdistys, ja se pyritään hyväksymään sääntömääräisessä vuosikokouksessa tulevana perjantaina 11. joulukuuta. Strategian ensimmäisen sivun on tarkoitus antaa suppea kokonaiskuva koko yhdistyksen strategiasta. Sen jälkeen on tarkemmin perattu eri toimialueita ja niihin tarvittavia toimenpiteitä.

Ensimmäinen sivu koostuu visiosta, missiosta ja arvoista. Visio viittaa siihen, miltä ainejärjestön tulevaisuuden halutaan näyttävän. Missio kuvaa Luupin tehtävää yleisellä tasolla, ja arvot rakentavat pohjan kaikelle toiminnalle.Tärkeimmiksi arvoiksi kyselystä muodostuivat yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys sekä helposti lähestyttävyys.

Strategiasta on kerätty palautetta ja sitä on myös käsitelty iltakoulussa. Strategiaa ei käydä yksityiskohtaisesti läpi enää kokouksessa, joten siihen on hyvä tutustua etukäteen. Kaikki vuosikokoukseen liittyvä materiaali löytyy Luupin sivuilta.

Strategiatiimi kiittää kaikkia strategiaan tekoon osallistuneita ja toivottaa hyvää joulun odotusta!

Luupin strategiatiimi:

Veeti Ahvonen
Riina Harjuniemi
Joel Sallinen
Joonas Toimela