Kopokatsaus: kolmannen karanteenilukukauden kopokuulumiset

Hyvää loppukevättä kaikille luuppilaisille!

Vuosi lähti koposektorilla vauhdikkaasti käyntiin. Me uudet kopot tulimme kuvioihin vuoden alussa ja olemme hoitaneet koulutuspoliittisia asioita eri osa-alueilla. Kopot ovat osallistuneet tietojenkäsittelytieteiden sekä matematiikan ja tilastollisen data-analyysin opetussuunnitelmaryhmiin ja koulutuksen ohjausryhmiin. Uudet opetussuunnitelmat ja ensi vuoden kurssitarjontaa on julkaistu. Keskustelua on virinnyt lisäksi seuraavan vuoden opiskelumuodoista ja intrassa on julkaistu tiedote asiaa koskien: https://intra.tuni.fi/content/news/24246 Lähiopetusta tullaan näillä näkymin järjestämään, mutta rajatusti. Syksyn opetus julkaistaan ennen juhannusta, ja yliopisto tarkastelee linjauksia viranomaissuositusten mukaisesti.

Koodipajaa ei ole valitettavasti voitu järjestää vuodenvaihteen jälkeen, mutta Luuppi on tehnyt Telegramiin TKT-opinnoille https://t.me/LuuppiTKT ja matematiikan ja tilastotieteen opinnoille https://t.me/LuuppiMTT ryhmät, joissa ihmiset voivat pyytää apua opiskeluun. Luuppi järjesti myös kevään aikana pari koodaushetkeä Luupin Discord-kanavalla, mutta ne eivät saavuttaneet suosiota.

Helmikuussa kopotiimi toteutti luuppilaisille kopoviestintäkyselyn. Vastausten pohjalta kopotiimi päätti alkaa tarjoamaan uutiskirjeen kopoaiheisista asioista noin kerran kuukaudessa. Uutiskirjeistä tulee myös tiivistelmät Luupin instagram-tilille. 

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkoi ja päättyi maaliskuussa. Yliopistot päättivät järjestää tänä vuonna valintakokeet fyysisesti kampuksilla, ja asia on herättänyt paljon keskustelua. Tampereen yliopistolla oli myös tänä vuonna ensimmäistä kertaa käytössä näyttöreitit matematiikan ja tilastollisen data-analyysin sekä tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmiin. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa Tampereen yliopisto oli tänä vuonna hakijamäärältään Suomen suosituin yliopisto!

Huhtikuussa kopotiimi toteutti jäsenistölle koulutuskyselyn. Kyselyyn vastasi noin 50 henkilöä, ja tuloksia on käyty läpi toukokuun MTT-TIE-kahveilla. Kyselyn tulosten avulla voimme auttaa henkilökuntaa kehittämään koulutusta parempaan suuntaan, joten kiitämme suuresti kaikkia vastanneita! Tulosten yhteenvedosta tullaan lähettämään vielä sähköposti jäsenistölle.

Toukokuussa kopot osallistuivat esim. opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointimiittiin, jossa käytiin läpi yliopiston toteuttaman hyvinvointikyselyn tuloksia. Kysely tehtiin 2. ja 4. vuoden opiskelijoille maaliskuussa. Suurimmalla osalla opiskelijoista on ollut uupumus- ja niska-, hartia-, ja/tai selkäkipuja etätyöskentelyn aiheuttamien ergonomiaongelmien vuoksi, ja lisäksi uupumusoireita oli kahdella kolmasosasta opiskelijoista. Lisäksi häirintää ja kiusaamista on esiintynyt. Suosittelemme kiusaamista ja/tai häirintää kokeneita ottamaan tarvittaessa yhteyttä TREY-häirintäyhdyshenkilöön: https://trey.fi/edunvalvonta/sosiaalipolitiikka/apua-hairintaan-syrjintaan-ja-kiusaamiseen 

Myös Tampereen yliopiston avoimen väylän haku ja siirtohaku olivat toukokuussa, ja toivomme hakumenestystä kaikille näissä väylissä hakeneille! 

Kesä on jo ovella ja yliopiston opetuksessa on siirrytty kesäopetuksen puolelle. Kesän opetustarjonta on julkaistu, ja se on esillä osoitteessa https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3169 

Myös kesäyliopisto on tarjonnut joitain kursseja maksuttomana tutkinto-opiskelijoille, ja kurssipaikat täyttyivät todella nopeasti. Halukkaat voivat ilmoittautua myös Tampere Summer Schooliin: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tampere-summer-school

Vuosi oli raskas korkeakouluopiskelijoille. Monilla meillä on ollut kokemuksia siitä, että opinnot junnaavat paikoillaan. Osa opiskelijoista puolestaan kokee, että etäopiskelu on auttanut eteenpäin opinnoissa tapahtumien peruuntumisen tai itselle paremmin sopivan opiskelutyylin myötä. Korona-aika voi aiheuttaa tuntemuksia siitä että päivät jatkuvat samanlaisina kuukaudesta toiseen. Jos tilanteesi on hankala, kriisikeskus Osviitta tarjoaa matalan kynnyksen apua Tampereella. https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/kriisikeskus/

Lisäksi erilaista järjestötoimintaa Tampereella löytyy esimerkiksi kumppanuuskeskus Arttelista: https://www.artteli.fi/talon-toimijat.html Nyyti ry on myös listannut erilaisia palvelevia tahoja sivustolleen eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille ja nuorille aikuisille: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/

Toivomme että opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa otat yhteyttä kopotiimiin! Yhteystiedot löydät täältä. https://www.luuppi.fi/opiskelu/yhteystiedot

Kopotiimi vastaa myös kesäaikana tilanteen vaatiessa.

Kevätterveisin,

kopotiimi