Terveisiä Tampere3:sta!

Matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelytieteet jatkavat samassa tiedekunnassa myös tulevassa uudessa yliopistossa. Uuden Tampereen yliopiston konsistori päätti torstaina 7.6. tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta tiedekuntiin 1.1.2019 alkaen ja tästä tuloksesta voimme olla tyytyväisiä. Tutkinto-ohjelmamme sijoittuvat uuteen Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan. Tiedekuntaan sijoittuvat lisäksemme vanha ystävämme informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, tietotekniikka ja sähkötekniikka TTY:ltä sekä jo nykyisessä Viestintätiedekunnassa olevia tutkinto-ohjelmia kuten journalistiikkaa sekä erilaisia kielitieteitä.

Alkuperäisissä suunnitelmissa matematiikka ja tilastotiede olisivat sijoittuneet erilleen tietojenkäsittelytieteistä Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan. Luuppi ry:n hallitus lähestyi uuden yliopiston konsistorin opiskelijaedustajia pari kuukautta sitten tuoden esille tutkinto-ohjelmiemme vankan yhteisen historian ja yhteistyön. Tiedekuntamme henkilökunta oli pääosin samaa mieltä siitä, että tutkintoohjelmamme on pidettävä yhdessä uudessa yliopistossakin ja vei asiaa myöskin eteenpäin konsistorille.

Loppujen lopuksi meitä kuunneltiin ja onnistuimme. Saimme vietyä viestiä eteenpäin ja mielipidettämme kuunneltiin. Pääsemme kohtaamaan uuden yliopiston haasteet ja mahdollisuudet yhdessä! Matkaa uuteen yliopistoon on vielä paljon ja aikaa vain reilu puoli vuotta. Jäämme seuraamaan tilannetta ja Tampere3-kuulumisia mielenkiinnolla.

Arttu Nevalainen
Puheenjohtaja

Jonna Paksunen
Koulutus-, sosiaalipoliittinen- ja tasa-arvovastaava