Kopokatsaus: Tampere3

Viime viikkoina Tampere3-hanke on ollut otsikoissa Aamulehteä ja Helsingin Sanomia myöten. Tällä kertaa syynä oli uuden yliopiston johtosääntöluonnos, josta tulikin tarkempi tietopaketti myös LOOP-listalle. Johtosäännön kommentointiin yliopistoyhteisölle annettiin siis aikaa vain alle viikko, mihin yliopistoyhteisö reagoi nopeasti ja tarmokkaasti. Tuloksena 3368 yliopistolaista allekirjoitti yliopiston itsehallintoa puoltavan adressin, ulosmarssiin Tampereen yliopistolla osallistui vajaa tuhat yliopistolaista ja keskustelutilaisuuteen TTY:lle saapui salin täydeltä henkilökuntaa ja opiskelijoilta sekä TTY:ltä että meiltä keskustasta.

Kovasta yrityksestä huolimatta yliopistoyhteisö ei saanut haluamiaan muutoksia johtosääntöön. Siirtymäkauden hallitus päätti antaa vain muutaman pienen myönnytyksen, kuten tasakolmikannan tiedekuntien elimiin, yhden opiskelijaedustajapaikan lisää konsistoriin sekä alakohtaisten kiintiöiden poistamisen konsistorista. Johtosääntöön myös jätettiin tiedekuntarakenne, emmekä ole saaneet tarkennuksia alojen sijoittumisesta tiedekuntiin. Tarkennuksia kaivattaisiin, sillä viime ehdotukseen perustuva rakenne vihjailee, että nykyisen tiedekuntamme alat erotettaisiin eri tiedekuntiin uudessa yliopistossa.

Viime viikon maanantaina (12.2.) yliopistolla järjestettiin avoin kokous koko yliopistoyhteisölle, jossa Tampere3:n hankejohtaja Anna-Kaisa Ikonen oli paikalla vastaamassa kysymyksiin hyväksytystä johtosäännöstä, ja jossa yliopistoyhteisön kesken pohdittiin seuraavia vaikutusmahdollisuuksia. Ikosen mukaan hallitus lähti työstämään johtosääntöä siltä pohjalta, että luodaan säätiöyliopisto, ja johtosäännössä otettiinkin mallia muiden säätiöyliopistojen, erityisesti Aallon, johtosäännöistä. Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso kuitenkin kritisoi tätä näkemystä, sillä hänen mukaansa tarkoitus oli alusta alkaen luoda uudenlainen säätiöyliopisto, minkä yliopistolakikin mahdollistaisi. Tilaisuudessa tuotiin esiin muun muassa johtosäännön laillisuusongelmat, konsistorin vallanjako sekä kolmikantaedustuksen puute. Yliopistotutkija ja luottamushenkilö Hanna Kuuselan mielestä on turha enää yrittää vaikuttaa siirtymäkauden hallitukseen. Katse on suunnattava konsistorivaaleihin, sillä konsistori voi vielä muuttaa jo hyväksyttyä johtosääntöä.

Tiedekuntatasolla Tampere3:sta on kuulunut hieman hyviä uutisia. Opetussuunnitelmatyöskentely alakohtaisesti yhdessä TTY:n vastinparien kanssa on sujunut hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä, ja näihin työryhmiin haetaan pian opiskelijoita mukaan. Viime viikon LUO-kahveilla dekaanimme Kati Iltanen muistuttikin vielä normaalin arjen tärkeydestä Tampere3-mylleryksen keskellä!

Lisää tietoa aiheesta löydät esimerkiksi Tamyn sivuilta, voit myös olla yhteydessä ihanaan kopoonne! Alla Tamyn koosteuutinen uutislinkkeineen.

https://tamy.fi/materiaalit-ja-arkisto/uutiset/tamy-pettyi-yliopistoyhteison-nakemysten-ohittamiseen-uuden-yliopiston-johtosaannossa

 

Terkuin,

Jonna Paksunen
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen sekä tasa-arvovastaava